INSULATION PIERCING CONNECTORS IPC431FJ

INSULATION PIERCING CONNECTORS IPC431FJ
IPC 431FJ specyfikacja:
  • Główna linia (mm2): 70-240
  • Odgałęzienie (mm2): 16-95
  • Prąd nominalny (A): 377
  • Ilość śrub: 2xM10
  • (Nm): 17
  • Głębokość (mm): F1720

IPC 431FJ jest to zacisk do użytku zewnętrznego. Główna linia 70-240 i linia odgałęźna 16-95. Maksymalne obciążenie: 377A


Dobra wytrzymałość na:

- Zniekształcenie,

- Trzęsienia,

- Wilgoć,

- Elektrochemiczną korozję,

- Starzenie się – zminimalizowany koszt utrzymania


Zacisk umożliwia szybkie i skuteczne połączenia linii energetycznych napowietrznych niskiego napięcia (główna linia z linią odgałęźną lub główna linia z inną główną linią). Zaciski służą do połączenia przewodów aluminiowych i miedziowych. Zaciski zostały przetestowane i dopuszczone do stosowania w sieciach różnych operatorów energetycznych.